Löneprogram på nätet

Tidrapport, schema och reseräkningar fullt integrerat med lön
Prova gratis Läs mer
100% webbaserat, en äkta molntjänst;Använd på din dator, surfplatta eller mobiltelefon;Alltid uppdaterat med senaste lagarna och reglerna;Öppet, flexibelt och anpassningsbart;Samverkan och integrationer med omgivande system

Användarvänligt

Du behöver inte vara löneadministratör för att kunna använda MaxPA. MaxPA är speciellt uformat för att lekmän ska kunna använda systemet och det finns t.ex checklista för att guida dig igenom löneprocessen.

Komplett personalsystem

MaxPA är ett komplett personalsystem med alla de funktioner som behövs för lite större företag. T.ex kan behörigheterna styras per organisationsenhet på företaget.

Läs mer »

Mobil app

Låt dina anställda själva göra en del av jobbet. I MaxPA kan de anställda använda den mobila webbappen för att rapportera tid, utlägg eller milersättning. Digitalisera era tidrapporter.

Läs mer »

Utbetald lön:
1 442 651 482,24 kr

Tidrapportering

MaxPA erbjuder ett antal olika varianter av tidrapportering för de anställda (och även inhyrd personal), på mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

 • Veckorapport och månadsrapport för att rapportera arbetad tid per projekt och arbetsdag.
 • Dagrapport, anpassad variant av veckorapporten för mobiltelefoner.
 • Stämpelklocka på väggen (RFID) eller mobiltelefonen.
 • Frånvarorapportering i samband med tidrapportering.
 • Flex-/komptidbank
 • Debitering kan ske på projekt, kostnadsställe, kund eller valfri dimension.
 • Fakturaunderlag utifrån tidrapportering.
 • Personalliggare, läs mer.

"Vi valde MaxPA efter utvärdering mot befintliga/ledande web-lönesstystem pga företagets projektorienterade verksamhet" - Per Jundin, ONLINE

Självservice

Förutom tidrapportering kan anställda utföra övrig rapportering relaterad till lön, samt kontrollera och ändra grunduppgifter.

 • Utläggsrapportering
 • Reseräkningar
 • Visa lönespecifikationer
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Visa schema
 • Fungerar lika bra på mobilen som på surfplattan eller datorn.

"...ni gör ju ett storartat jobb" - Fredrik Forsberg, Svensk Skrivtolkning

Schema

Bemanna din verksamhet eller schemalägg din personal. Schemamodulen är fullt integrerad med lönmodulen.

 • Månadsvy och veckovy
 • Repeterande schema
 • Vakanta arbetspass för bemanning
 • Frånvarohantering
 • Ledighetsansökan
 • Byte av arbetspass mellan personalen
 • Automatisk beräkning av obekväm arbetstid (OB)
 • Övertid
 • Drag-and-drop
 • Löneunderlag skapas automatiskt
 • Koppling till Google Calendar, Outlook Calendar eller iCal (iPhone)

Bokning

I MaxPA kan du boka in personalens uppdrag hos olika kunder

 • Flera anställda kan kopplas till samma bokning
 • Koppling till kund och debetering
 • Fakturaunderlag skapas utifrån bokning
 • Koppling till Google Calendar, Outlook Calendar eller iCal (iPhone)

Lön

Lönmodulen har komplett funktionalitet för beräkning av lön och rapportering till Skatteverket, banker och pensionsinstitut.

 • Lönebesked via epost eller utskrift
 • Bankfiler för de största bankerna
 • SIE-fil
 • API-integration med SpeedLedger, Fortnox, 24SevenOffice med flera
 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsgivardeklarationer till Skatteverket
 • Kontrolluppgifter till Skatteverket
 • Centrala skatteregistret (CSR)
 • FORA
 • Skattefri lön för idrottsutövare
 • Kontering med valfria dimensioner
Läs mer »

"Jag är så oerhört tacksam för er fina support!" - Thomas Francke, Francke Juristbyrå AB

Reseräkningar

Använd resemodulen för att förenkla administrationen av firmans resor. Reseräkningar behöver inte vara krångliga.

I reseräkningsmodulen kan anställda och administratörer rapportera reseräkningar.

Traktamenten räknas ut automatisk utifrån resans start- och sluttidpunkt. Traktamentets belopp kan reduceras ifall resenären har blivit bjuden på frukost, lunch eller middag. Fri kost kan också medföra förmånsbeskattning.

Traktamentesbelopp för olika länder vid utrikesresor hämtas automatiskt.

Stöd finns också för nattraktamente om man t.ex övernattat hos någon bekant eller släkting.

När resan fastställs skapas lönehändelser automatiskt. Administratören attesterar sedan resan innan den kommer med i löneberäkningen.

Fakturaunderlag

Rapporterad tid kan användas för att skapa fakturaunderlag. Integrationer med ekonomisystem finns.

 • Fakturera arbetad tid vid valfritt tillfälle
 • Skapa fakturor per projekt, kund eller kundreferens
 • Synkronisering av kundregister med ekonomisystem
 • Export av fakturor till ekonomisystem

HR

I MaxPA får du stöd i dina personaladministrativa processer genom bl.a. bevakning av olika aktiviteter.

 • Påminnelsefunktion när aktiviteter förfaller
 • Upprepningsintervall för aktiviter
 • Organisationsträd
 • Fria fält och klassificering på anställda

API-integrationer

Med vårt REST-API kan omgivande system skicka lönehändelser och hämta beräkningsresultat.

Vi stöder även standarden PaXML för att ta emot och skicka t.ex anställningsdata och tidstransaktioner.

Integrationer med den vanligaste förekommande ekonomisystemen SpeedLedger, Fortnox, 24SevenOffice och PromikBook, där bokföringsverifikationer exporteras.

Läs mer »

Support

Vi erbjuder support via telefon, epost eller den inbyggda supportfunktionen.

Ofta är kvaliteten på supporten den viktigaste faktorn vid val av lönesystem. Vi tar supporten på stort allvar och vet att bra support behövs för att ett lönesystem ska bli fulländat. Behöver du hjälp med att använda MaxPA finns vi alltid till hands för att hjälpa dig.

Telefon: 08-12 89 60 00

E-post: info@maxpa.se

Hjälp av redovisningsbyrå

Vill du ha hjälp av redovisningsbyrå med att administrera ditt företags löner? Ibland kan det som företagare vara bra att fokusera sin tid på företagets kärnverksamhet istället för administrativa uppgifter.

Anställda och företagsledning använder MaxPA för att rapportera avvikelser och byrån ansvarar för att korrekt beräkning samt rapportering till Skatteverket mm blir utförd.

Vi erbjuder i samarbete med partner fast pris från 130 kr per lönespecifikation.

Läs mer »

COOACH

Cooach erbjuder en komplett administrativ företagstjänst med Slack som kommunikationsplattform och MaxPA som backend lönesystem.

Läs mer »

SpeedLedger

MaxPA är exklusiv lönesystemspartner till SpeedLedger. Ett automatiskt bokföringsprogram med direktkoppling till internetbanken. Läs mer »

Digitala protokoll

Skapa dagordning, skicka kallelser och protokollför möten digitalt. För idrottsföreningen, bostadsrättsföreningen eller bolagsstyrelser.

Läs mer »