Konsult


MaxPA erbjuder en komplett lösning för lön, tidrapportering och fakturering för tjänsteföretag. Den anställde rapporterar arbetad tid och frånvaro i veckorapporten eller dagrapporten om mobilappen används. Sedan kan administratören skapa fakturaunderlag med debiterad tid för de olika kunderna och projekten. Fakturaunderlagen exporteras sedan som fakturor till ekonomisystemet.

Ett axplock av funktioner som är nyttiga för konsult- och övriga tjänstföretag: